ТОВ “Комплексне управління бізнес-процесами”               Адреса: 79011, Львів, вул. Тютюнників 55, 5-й поверх   
Рішення для корпоративних клієнтів
0 800 305 461
замовити дзвінок
Оптимальні програми "1С: Підприємство 8" для вашого бізнесу
Компетентність. Досвід. Результат.

 Звіт про управління не є складовою фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання такого Звіту до контролюючих органів разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств законодавством не визначено.

 Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

     Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.

          Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 547, яка набрала чинності 14.07.2018, внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, згідно з яким разом з річною фінансовою звітністю платники податків подають Звіт.

       Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

     Загальні вимоги до фінансової звітності визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (далі – П(С)БО)

     Пунктом 1 розд. ІІ П(С)БО встановлено, що фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

     У формі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (зі змінами) (далі – Декларація), передбачено відображення наступних форм фінансової звітності, як додатка «ФЗ» до Декларації, у яких проставляються позначки щодо наявності поданих до Декларації форм фінансової звітності:

     Баланс (звіт про фінансовий стан); 

     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

     Звіт про рух грошових коштів; 

     Звіт про власний капітал; 

     Примітки до річної фінансової звітності;

     Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати); 

     Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).

     Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Декларацією є позначка «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності». 

     Платником проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом з Декларацією.

     Враховуючи вище зазначене, Звіт не є складовою фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання Звіту до контролюючих органів разом з Декларацією законодавством не визначено.

Наші переваги
Показники
10
років
на ринку
3913
робочих місць
автоматизовано
235
компаній
автоматизовано
11920
працівникам нараховується
зарплата у розробленій КУБом
конфігурації "Бухгалтерія з зарплатою"
Клієнти
 • Airport
 • Ambiente
 • Arterium
 • Atp 14631
 • Galca
 • Galicia
 • Galytska
 • Ids Aqua
 • Inspe
 • Khlibprom
 • Limo
 • Lvivteploenergo
 • Skarbnytsia
 • Enzym
 • Zakarpatya
 • Ecol
 • IFC
 • Borjomi
 • Bembi
 • CCC
 • GrandHotel
 • DS
 • leoceramika
 • SwissKrono
 • GalychinaZahid
 • YanAir