ТОВ “Комплексне управління бізнес-процесами”               Адреса: 79000, Львів, вул. Шота Руставелі, 7, оф.510   
Рішення для корпоративних клієнтів
032 242-54-61
замовити дзвінок
Оптимальні програми 1С для вашого бізнесу
Компетентність. Досвід. Результат.

Шановні Користувачі! Доводимо до вашого відома, що до Конфігурацій: Бухгалтерія для України, редакція 2.0 та Бухгалтерія для України (базова), редакція 2.0 випущено новий реліз (версія) 2.0.9, у якому виправлено велика кількість помилок, які були у попередніх версіях конфігурацій.

1С: Підприємство 8

Конфігурація: Бухгалтерія для України, редакція 2.0; Бухгалтерія для України (базова), редакція 2.0  версія 2.0.9

ПЕРЕЛІК ВИПРАВЛЕНИХ ПОМИЛОК:

1. У документі "Звільнення" друк була доступна тільки під повними правами.

2. Документ "Надходження з переробки" при заповненні табличної частини "Використані матеріали" командою "Заповнити по специфікаціям" не заповнюються статті витрат, зазначені в номенклатурі.

3. У звіті "Аналіз нарахувань і утримань" в шапці деяких варіантів звіту помилково виводилося коротке найменування організації

4. В друковані форми документів "Відомість на виплату зарплати в банк" і "Відомість на виплату зарплати в касу" не потрапляли дані співробітників, звільнених на дату формування документа.

5. Міг неправильно розраховуватися аванс для внутрішніх сумісників.

6. Виправлений висновок дати видалення в друкованих формах документа "Довідка про доходи".

7. Не заповнювався документ "Нарахування зарплати" по співробітнику, звільненому 1-го числа місяця.

8. У друкованій формі відомості докумен "Відомість на виплату зарплати в касу" дата документа помилково заповнювалася першим числом місяця.

9. У документах "Відомість на виплату зарплати в касу" і "Відомість на виплату зарплати в банк" при зміні організації дані про відповідальних особах не заповнювалися даними для обраної організації

10. Формат номера наказу про прийом в друкованій формі документа "Прийом на роботу" наведено в відповідність з форматом номерів в регламентованих звітах "Повідомлення про прийом працівника" і "Звіт про прийнятих працівників".

11. У колонку 24 звіту "Розрахункова відомість" помилково не включалася сума виплаченого авансу з колонки 20.

12. У документі "Звіт про роздрібні продажі" при виборі номенклатури через Підбір не заповнюється стаття декларації з акцизного податку.

13. У процесі конвертації даних при переході на редакцію 2.0 могла виникати помилка при спробі запису дублюються рядків в регістр відомостей "Відомості про оплату відомостей на виплату заробітної плати".

14. Міг неправильно здійснюватися розрахунок податків для авансу.

15. Форма виплати "Закриття періоду" при початковому заповненні позначається як така не використовується

16. У квартальній формі звіту з праці рядок 5010 помилково заповнювався наростаючим підсумком з початку року.

17. Виправлена можлива помилка конвертація документа "Нарахування зарплати" при переході з редакцією 1.2.

18. При виборі статті декларації за єдиним податком з документа "Звіт про роздрібні продажі" в формі вибору довідника "Статті податкових декларацій" помилково встановлюється Вид податкової декларації в "Декларація з акцизного податку".

19. При конвертації виникала помилка програми, якщо є проведений документ "Коригування записів регістрів" для регістра розрахунків "Нарахування".

20. У шапці форми списку документа "Реєстрація авансів (складний облік ПДВ)" є зайвий реквізит Контрагент.

21. Некоректне розміщення підменю "Друк" в формах списків деяких типів документів.

22. У формі записи регістру відомостей СоответствияОбъектовИнформационнихБаз всі поля недоступні для редагування.

23. Під час спроби відкрити обробки "ПечатьТТН" з меню "Всі функції" з'являється помилка.

24. У звіті з ЄСВ некоректно заповнювалася колонка 16 таблиці 6 по співробітнику, якому нараховано перехідний відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

25. У звіті "Особова картка П-2" встановлено формат виведення дат українською мовою незалежно від регіональних налаштувань та установки які можуть бути.

26. При виплаті зарплати з погашенням боргів не враховувалася переплата.

27. У друкованій формі "Видатковий касовий ордер" в формі "Виплата заробітної плати" не заповнювати реквізит "Сума", якщо документ оформляється на загальну суму проведених підприємством касових операцій

28. Немає можливості записати новий елемент довідників "Валюти" і "Склади" при встановленої дати заборони зміни даних.

29. У заголовку табличного документа звіту "Оборотно-сальдова відомість по рахунку" помилково відсутня пробіл перед номером рахунку.

30. Перейменовані деякі об'єкти, які могли викликати помилку поновлення на версіях платформи вище рекомендованої.

31. При друку документа ПлатежноеПоручение дата виводиться в некоректному форматі.

32. Могла невірно розраховуватися індексація при неповному відпрацьованому часу.

33. У разі вивантаження документа Додаток 2 до податкової накладної в 1С: Звіт не заповнюється колонки 4.2 і 4.3 табличній частині (ознака "імпортований" і код ДКПП послуги)

34. У документі "Звіт виробництва за зміну" форма вибору довідника "Специфікації номенклатури" відкривається без відбору по цій Класифікації.

35. У елементі плану видів розрахунку "Нарахування" при виборі категорії "Відпустка без оплати" некоректно заповнювався вид ЄСВ за шаблоном.

36. У друкованій формі документа "Відомість на виплату зарплати в касу" табельний номер виводиться без префікса організації.

37. У документі "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" виправлено ручне введення військового збору.

38. У правилах реєстрації плану обміну "Автономна робота" помилково згадується відсутня таблична частина "Нематеріальні активи" документа "Надходження НМА".

39. При зміні дати безготівкового платіжного документа (з видом операції взаєморозрахунків, в іноземній валюті) НЕ перезаповнівся актуальний курс в табличній частині, з цієї причини проводки формуються не за курсом на дату документа.

40. У обробці "Друк ТТН" неправильно визначається "Номер ТТН".

41. При виведенні на друк декількох документів "Прийом на роботу" з форми списку некоректно заповнювалися дані окладу.

42. Виправлена настройка неоподатковуваних видів доходу по ПДФО для правильного обліку військового збору.

43. У звіті "Розрахункова відомість за формою № 1ДФ" при спрощеному кадровому обліку помилково не працював відбір / заповнення по підрозділу

44. При виплаті авансу за попереднім розрахунком помилково використовувався тільки 661 рахунок.

45. У звіті РеестрДокументов при формуванні з журналу КассовиеДокументи не відображалися суми прибуткових і видаткових касових ордерів

46. Для деяких Стандартних звітів формується помилкове опис регістра обліку.

47. При заповненні звіту (Розрахунок єдиного податку для фізосіб) з 1С: Звіт виникала помилка.

48. Звіт "Касова книга" помилково проставляє кореспондуючий рахунок 36р при наявності в документі "Звіт про роздрібні продажі" часткової безготівкової оплати.

49. Змінено заповнення звіту "Звіт по Єдиному соціальному внеску".

50. Змінено заповнення звіту "Розрахункова відомість за формою № 1ДФ".

51. Змінено заповнення звіту "Звіт з праці".

52. При розрахунку годин реалізований облік передсвяткових днів.

53. У відомостях на виплату зарплати додана друкована форма по податках.

54. У журналі БанковскиеВиписки при створенні нового документа (по кнопці «Створити») прибрати з варіантів "Платіжний ордер на надходження коштів" і "Платіжний ордер на списання коштів" як неактуальні для нової редакції.

55. При формуванні документа СписаниеСРасчетногоСчета з документа ПлатежноеПоручение за договором, за яким ведуться розрахунки за розрахунковими документами - заповнювати розрахунковий документ як документ-підставу документа ПлатежноеПоручение.

56. У документі "Відомість на виплату зарплати" додано підсумки в табличних частинах.

57. Згідно з уточненням в листі НБУ в друкованій формі документа ПриходнийКассовийОрдер з видом операції "Отримання грошових коштів в банку" потрібно залишити незаповненим реквізит "Прийнято від" і заповнювати реквізит "Сума".

58. У документ АктОбОказанииПроизводственнихУслуг на закладку Послуги додати колонку Зміст, відображати її вміст при друку.

59. Реалізовано розрахунок середньооблікової чисельності для зовнішніх сумісників.

60. У звіті "Розрахунковий листок" реалізовано заповнення періоду виплати в графі 4 ( "Виплачено").

61. При створенні хоча б одного банківського рахунку контрагента, у формі списку банківських рахунків, відкритих по команді "Усі банківські рахунки", змінювати відкриту форму елемента довідника Контрагенти і робити доступним поле введення / вибору основного банківського рахунку.

62. Виправити найменування сервісів FREDO в інтерфейсних текстах.

63. У формі елемента довідника Організації перезаповнювати коди організації при зміні періоду.

64. У елементі довідника Організації додати команду переходу до регістру відомостей КодиОрганизации.

Наші переваги
Показники
10
років
на ринку
3913
робочих місць
автоматизовано
235
компаній
автоматизовано
11920
працівникам нараховується
зарплата у розробленій КУБом
конфігурації "1С-Бухгалтерії"
Клієнти
 • Airport
 • Ambiente
 • Arterium
 • Atp 14631
 • Galca
 • Galicia
 • Galytska
 • Ids Aqua
 • Inspe
 • Khlibprom
 • Limo
 • Lvivteploenergo
 • Skarbnytsia