ТОВ “Комплексне управління бізнес-процесами”               Адреса: 79011, Львів, вул. Тютюнників 55, 5-й поверх   
Рішення для корпоративних клієнтів
0 800 305 461
замовити дзвінок
Оптимальні програми "1С: Підприємство 8" для вашого бізнесу
Компетентність. Досвід. Результат.

Управління торгівлею

"Управління торгівлею" - це сучасний інструмент підвищення ефективності бізнесу торговельного підприємства.

 

Прикладне рішення дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного й управлінського обліку, аналізу й планування торговельних операцій, забезпечуючи тим найефективніше керування сучасним торговельним підприємством.

 

Ключовим напрямком розвитку нового рішення є реалізація потужної функціональності, призначеної для Управління торговельною діяльністю:
• управління продажами;
• управління поставками;
• планування продажів і закупівель;
• управління складськими запасами;
• управління замовленнями;
• управління взаєминами з контрагентами;
• аналіз товарообігу підприємства;
• аналіз цін і управління ціновою політикою;
• моніторинг та аналіз ефективності торговельної діяльності.

 

В інформаційній базі прикладного рішення реєструються як уже зроблені, так і ще тільки плановані господарські операції. "Управління торгівлею" автоматизує оформлення практично всіх первинних документів торговельного й складського обліку, а також документів руху грошових коштів. Додаткові сервісні можливості включають веб-рішення "Віддалений склад" і "Управління замовленнями".
 

Прикладне рішення розраховане на будь-які види торговельних операцій. Реалізовано функції обліку від ведення довідників і введення первинних документів до одержання різних аналітичних звітів.
 

Рішення дозволяє вести управлінський облік по торговельному підприємству в цілому. Для підприємства холдингової структури документи можуть оформлятися від імені декількох організацій, що входять у холдинг.
 

"Управління торгівлею 8" - це готове прикладне рішення, в основі якого лежить потужна технологічна платформа нового покоління. У комплект поставки програмного продукту, крім платформи, входить конфігурація "Управління торгівлею".
 

"Управління торгівлею 8" забезпечує автоматичний підбір даних, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, і передачу цих даних в "Бухгалтерію". Крім того, передбачена передача даних у бухгалтерські конфігурації системи лінійки"1С:Підприємство 7.7".

Передбачено перенесення даних з інформаційної бази прикладного рішення "Торгівля й склад".

 

Організація управлінського обліку
 

Облік і контроль взаєморозрахунків

Конфігурація "Управління торгівлею для України" надає гнучкі можливості обліку та контролю взаєморозрахунків з контрагентами по декількох схемах з різними рівнями деталізації:
• За договорами. Деталізація взаєморозрахунків "за договорами" є базовою й виробляється завжди.
• По угодах. Даний варіант взаєморозрахунків припускає ведення взаєморозрахунків не тільки в рамках договорів, але і в рамках документів-угод, у якості яких можуть виступати рахунки-фактури, видаткові, прибуткові й зворотні документи, звіти про продажі товарів комітенту або комісіонера.

В обох варіантах ведення взаєморозрахунків (як по договорах, так і по угодах) завжди можна побачити їхній стан у розрізі конкретних документів відвантаження або оплати, які змінили стан взаєморозрахунків з контрагентом (розрахунковим документам). Закриття боргів по розрахункових документах виробляється автоматично в порядку FIFO. Облік в розрізі розрахункових документів дозволяє робити контроль допустимого терміну заборгованості, а також аналіз заборгованості по строках виникнення.
Підсистема управління взаєморозрахунками бере на себе функцію контролю гранично допустимого розміру заборгованості, не дозволяючи співробітникам підприємства відпускати товар клієнту при перевищенні ліміту кредиту або робити чергову оплату постачальнику за наявності заборгованості по раніше оплаченим поставкам.
 

Облік руху товарів

У конфігурації реалізований партійний облік товарів, у тому числі по серійних номерах, строкам придатності й сертифікатам товарів, забезпечується контроль правильності списання серійних номерів товарів, товарів з певними термінами придатності і сертифікатами. Розрахунок собівартості ведеться по методах FIFO і LIFO. Підтримується ведення партійного обліку в розрізі складів, з роздільною можливістю настроювання для роздрібних складів і комісіонерів, можливість завдання довільних характеристик партії (колір, розмір тощо);
Механізм властивостей і категорій, реалізований в конфігурації, є потужним і ефективним засобом для багатовимірного аналізу товарообігу в довільних розрізах, наприклад, продажів різних видів товарів по регіонах, по категоріях контрагентів і т.д.
 

Управління продажами
Підсистема управління продажами дозволяє вирішувати завдання оперативного планування і контролю продажів, як в натуральному, так і в грошовому вираженні.

Включає в себе блоки:
 

Планування продажів

Для забезпечення управлінського персоналу компанії інформацією не тільки про фактичні, але і про плановані показники діяльності, в конфігурації передбачена підсистема планування продажів.
Планування виробляється як по окремих видах, так і по групах товарів; конфігурація також дозволяє вибрати певні категорії покупців (по регіонах, по видах діяльності і т.п.) і складати окремі плани для кожної з цих груп. Плани складаються з різною тимчасовою деталізацією (від дня до року); таким чином, конфігурація дає можливість розробляти як стратегічні (квартальні, річні), так і робочі плани на один і той же період.
Засоби порівняльного аналізу даних дають можливість контролювати відповідність між обсягами продажів, установленими на один і той же період за допомогою планів різного ступеня деталізації.
Передбачено планування продажів як по всій фірмі в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів. Це дає можливість керівникам і менеджерам підрозділів складати плани продажів по своїх напрямках. Плани підрозділів консолідуються у зведений план продажів по організації.
 

Управління замовленнями покупців

Підсистема управління замовленнями покупців дозволяє реалізувати найбільш ефективну для підприємства стратегію обслуговування замовлень покупців, наприклад, стратегію мінімізації необхідного для обслуговування замовлень складського залишку.
Підсистема дозволяє автоматизувати такі операції, як:
• Реєстрація замовлень покупців;
• втоматіческое резервування замовлених товарів на складі і в замовленнях постачальникам;
• Коригування та закриття замовлень покупців;
• Контроль оплати і постачання товарів по замовленнях покупців;
• Виписка рахунків-фактур по замовленнях покупців.

Для підприємств, що здійснюють поставки товарів своїм споживачам "під замовлення", особливо корисною є можливість вести відособлений облік товарів, що дозволяє точно розрахувати сумарну собівартість товарів і накладних витрат, понесених для виконання конкретного замовлення покупця.
Контроль оплати і постачання по замовленнях покупця здійснюється відповідно до параметрів, зазначеними в договорі контрагента. Користувач може в будь-який момент отримати актуальну інформацію про поточний стан замовлення: скільки яких товарів замовлено постачальникам, скільки зарезервовано на складах, скільки залишилося відвантажити, на яку кількість товарів виписано рахунків, скільки сплачено замовником і т.п.

 

Схеми продажу товарів

У конфігурації передбачені різні схеми продажу товарів. Продаж товарів може здійснюватися з попереднім резервуванням товару або без попереднього резервування товару (з поточних залишків складу). Також реалізована можливість продажу товарів за попередніми замовленнями товарів у постачальників під конкретні заявки покупців.

Продаж товарів може здійснюватися в кредит або на умовах повної (або часткової) передоплати клієнтом.

При продажу комісійного товару передбачена можливість автоматичного розрахунку комісійної винагороди комітенту з використанням різних способів розрахунку комісійної винагороди: відсоток від договірної суми, відсоток від прибутку, відсоток від суми продажу, відсоток від договірної суми і від прибутку. Сума комісійної винагороди може бути вказана і вручну.

Товар може бути переданий на реалізацію комісіонеру. Після отримання від комісіонера звіту про продажі товарів для нього також автоматично розраховується його комісійна винагорода.
У конфігурації розрізняються оптові та роздрібні продажі. При продажі товарів у роздріб виробляється контроль роздрібних цін.

У конфігурації передбачені різні схеми повернення товарів. Передбачається можливість оформлення як повернення постачальнику (комітенту), так і повернення покупцем (комісіонером). Повернення товарів може бути оформлений по декількох документах надходження або відвантаження в рамках одного договору з контрагентом. При оформленні повернення від покупця передбачена можливість вказівки собівартості товару вручну.
 

Механізм ціноутворення

Підсистема ціноутворення вирішує завдання Управління відпускними цінами на товари, надає широкі можливості для побудови різних схем формування цін і знижок, дозволяє чітко контролювати дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики.

Механізм реєстрації цін контрагентів дозволяє аналізувати ситуацію на ринку, відслідковувати зміни цін у динаміку, порівнювати ціни компанії із цінами конкурентів.

При оформленні роздрібних продажів здійснюється жорсткий контроль роздрібних цін, які задаються при надходженні товарів на роздрібний склад.

При продажі товарів можна призначати знижки на позиції номенклатури. При цьому можливі варіанти надання знижки як по всіх номенклатурі, так і по окремих позиціях. Також передбачена можливість надання знижки при сумі угоди, що перевищує порогове значення.

Призначення та зміна знижок у компанії підтверджується й оформляється документально.
 

Управління закупівлями

Функціональність підсистеми дозволяє забезпечити менеджерів торговельного підприємства інформацією, необхідної для своєчасного прийняття рішень про поповнення товарних запасів і оптимізації вартості закуповуваної продукції.

У конфігурації підтримуються різні схеми прийому товарів від постачальників по раніше оформлених замовленнях, прийом на відповідальне зберігання, на реалізацію.

Передбачена можливість оформлення "невідфактурованих поставок" - товарів, які по тим чи іншим причинам потрібно прийняти на склад і пустити в продаж до надходження необхідних супровідних документів.

Передбачена можливість надходження товару на роздрібний склад.

 

Управління замовленнями постачальникам

Підсистема призначена для планування закупівель і формування замовлень постачальникам відповідно до прийнятої стратегії поповнення складських запасів і роботи із замовленнями покупців. У числі завдань, які дозволяє вирішувати підсистема планування закупівель:
• оперативне планування закупівель;
• оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
• платіжний календар витрати грошових коштів.

Підсистема дозволяє автоматизувати такі операції, як:
• автоматичне оформлення замовлень постачальникам на основі замовлень, що надійшли від покупців;
• контроль оплати і постачання товарів по замовленнях;
• коректування і закриття замовлень постачальникам.
 

Управління запасами
 

Облік товарів на складах компанії

У конфігурації реалізований детальний оперативний облік товарів на складах, забезпечується повний контроль товарних запасів підприємства в оптовій і роздрібній торгівлі. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів - надходження товарів, переміщення товарів, реалізація товарів, інвентаризація і т.п. Конфігурація дозволяє вести облік товарів на безлічі складів (місць зберігання). Підтримується облік товарів в різних одиницях вимірювання (упаковках).
Забезпечується роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, товарів, прийнятих на відповідальне зберігання, а також облік зворотної тари.

Замовлення підрозділів компанії

Конфігурація дозволяє підрозділам компанії (складам, торговельним точкам) замовляти товари в інших підрозділів для поповнення власних торговельних запасів (внутрішні замовлення). При плануванні продажів і закупівель внутрішні замовлення обслуговуються нарівні із замовленнями покупців за тими ж алгоритмами.
Облік витрат торговельного підприємства (накладні витрати): У конфігурації передбачений облік різних видів накладних витрат - витрат на транспортування, зберігання, оплати мит і акцизів, послуг як власних, так і сторонніх організацій і т.д. Ці витрати можуть бути віднесені на собівартість товарів.

В залежності від характеру накладних витрат їх розподіл по товарних позиціях може вироблятися пропорційно вартості товарів, що надійшли, їхньої ваги або кількості. Накладні витрати можуть бути зафіксовані до надходження товарів й у наслідку розподілені.
 

Аналіз інформації про торговельну діяльність і товарообіг

В конфігурації "Управління торгівлею для України» реалізована система універсальних звітів, що представляють собою потужний і гнучкий засіб для аналізу практично всіх аспектів торговельної діяльності й товарообігу підприємства. Користувач може одержати інформацію за станом складських запасів, замовлень, продажів, взаєморозрахунків - в будь-яких аналітичних розрізах з необхідною деталізацією (наприклад, дані про продажі по регіонах товарів тієї чи іншої групи) і в динаміці (наприклад, відстежити динаміку продажів за період з деталізацією по днях).

При цьому користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні настройки (фактично - створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Крім універсальних звітів у конфігурації реалізований також набір звітів, призначених для ефективного вирішення спеціалізованих завдань аналізу інформації, наприклад, звіти по взаєморозрахунках з комісіонерами і комітентами, аналіз заборгованості по строках виникнення, план продажів, оперативний товарний календар і ін

Для менеджерів, яким необхідно оперативно одержувати в компактному, легко читається вигляді інформацію про поточний стан справ на фірмі і тенденціях їх зміни, в конфігурації передбачений звіт "Монітор основних показників". Звіт містить ключову інформацію про поточний запас оборотного капіталу фірми (грошові кошти, взаєморозрахунки з підзвітними особами та контрагентами, залишки товарів), обсязі продажів, рух грошових коштів, плановані надходження і платежі, прострочені замовлення і поставках і т.п. Склад, порядок виводу і періодичність оновлення інформації задається користувачем, що дозволяє кожному менеджерові визначати той обсяг і частоту оновлення даних, які саме йому необхідні для контролю ситуації. При необхідності будь-який показник звіту можна розшифрувати для детального аналізу його складових.

 

Керівникові підприємства

Керівникові підприємства потрібна реальна віддача від системи автоматизації.

"Управління торгівлею" підвищує ефективність роботи підприємства за рахунок автоматизації рутинних операцій, за рахунок ведення обліку в реальному масштабі часу, за рахунок швидкої й зручної підготовки інформації для прийняття рішень на різних рівнях. Система дуже швидко запускається в експлуатацію й починає приносити віддачу. При зміні масштабів, підходів до Управління або організації робіт на підприємстві перебудова системи не вимагає більших витрат. Це досягається за рахунок побудови бізнес-рішень на потужній сучасній технологічній платформі. 

На відміну від свого попередника, прикладного рішення "Торгівля й склад", нове прикладне рішення розраховане не тільки на автоматизацію обліку, але й на реальну допомогу керівникам всіх рівнів, починаючи з директора. Багато керівників оцінять нові засоби інтерактивного аналізу ситуації, одержання детальних розшифровок показників, що їх цікавлять. Однак, ще більш важлива можливість одержання й аналізу управлінської інформації на регулярній основі. Вам не обов'язково вивчати екранні меню або детально знати функції системи, щоб використовувати "1С:Підприємство 8" як активне джерело необхідних відомостей. Звіт "Рапорт керівникові" забезпечить формування й подання огляду поточної ситуації - автоматично, регулярно, по заданому вами розпорядку. Значення основних показників, проблеми, що вимагають вашого оперативного втручання, зіставлення результатів роботи менеджерів - цей звіт ви можете переглянути в Інтранеті, одержати по електронній пошті у відрядженні або доручити секретареві його роздрукувати. Таким чином, перебуваючи в будь-якій точці земної кулі, ви будете тримати руку на пульсі свого бізнесу, приймати рішення й планувати подальші дії, ґрунтуючись на актуальній картині реального стану справ.

 

Керівникам і фахівцям торговельних підрозділів

У новому прикладному рішенні приділений максимум уваги тому, щоб забезпечити ефективність вашої щоденної роботи. Широкі можливості підготовки всіх необхідних документів, Управління рухом товарів і ціноутворенням, прийому замовлень і контролю їхнього виконання, оптимізації складських запасів, аналізу товарообігу, планування закупівель і поставок зроблять її вашим надійним помічником - за який би напрямок або ділянку ви не відповідали. "Управління торгівлею" дозволить створити у вашій компанії єдиний інформаційний простір, організувати чітку взаємодію підрозділів, допоможе співробітникам працювати єдиною командою.

 

Працівникам облікових служб

Програми лінійки "1С:Підприємство 8" стали індустріальним стандартом облікових рішень. Програма "Управління торгівлею " увібрала все краще, що було напрацьовано за роки розвитку її попередниці - програми "Торгівля й Склад". Зарекомендувала себе на практиці функціональність цієї, найбільш масово застосовуваної сьогодні в країні системи автоматизації торгово-складського обліку, доповнена цілим рядом нових можливостей. Ви одержуєте новий інструмент, що допоможе позбутися рутинної роботи й наблизити облік до потреб реального бізнесу. При цьому регулярна інформаційно-методична підтримка від компанії Ансофт дозволить вести його відповідно до діючого законодавства. Звичайно, "Управління торгівлею" дозволяє передати необхідні облікові дані в бухгалтерську систему.

ІT-спеціалістам підприємств

"1С:Підприємство 8" дає вам у руки комплекс, що відповідає найсучаснішим стандартам інструментальних засобів і технологій для розробки, модифікації, адміністрування й супроводу корпоративної інформаційної системи. Всі ці засоби входять у поставку тиражних продуктів лінійки "1С:Підприємства 8". Ви без додаткових витрат одержуєте точно такі ж інструменти, які використовують розробники даного програмного продукту. У результаті встановлена на підприємстві система не буде для вас "чорним ящиком". Досвід показує, що більшості системних адміністраторів і фахівців з автоматизації досить декількох днів, щоб освоїти принципи побудови рішень "1С:Підприємства" - після цього ви зможете не тільки супроводжувати, але й адаптувати систему відповідно до потреб своїх організацій. Важливо й те, що ви зможете стати учасником професійного співтовариства фахівців з "1С:Підприємства", одержати підтримку при освоєнні системи, використовувати можливість різнобічного спілкування й обміну досвідом із численними колегами. Реальна відкритість системи й легкість її адаптації, широкі можливості масштабування й інтеграції, простота й зручність адміністрування й підтримки - все це дозволяє вам витрачати мінімум зусиль на рішення "низькорівневих" технологічних питань і сконцентруватися на змістовних, творчих завданнях автоматизації бізнес-процесів підприємства.

 

Переваги в порівнянні з рішенням "Торгівля й склад"

 • Після переходу на "Управління торгівлею" користувач одержить не тільки потужніше рішення для обліку торговельних операцій, але також і необхідні засоби для підвищення ефективності Управління підприємством на сучасному рівні.
 • Реалізовані нові можливості, що підвищують ефективність використання ресурсів торговельного підприємства:

o планування продаж, закупівель, грошових платежів;
o оптимізація запасу на підприємстві з урахуванням очікуваних товарів від постачальника;
o контроль дотримання планів, доступності коштів , дисципліни поставок і платежів;
o аналіз ефективності роботи менеджерів;
o автоматичне формування "рапорту керівникові";
o гнучка схема ціноутворення, включаючи можливості по наданню різноманітних знижок з метою втримання покупців;
o потужна система звітів, що дозволяє одержувати всі необхідні дані з потрібними, що з користувачем, угрупованнями й фільтрацією.

 • У прикладному рішенні "Управління торгівлею" реалізовані сучасні методи Управління взаємини із із (CRM), що забезпечують високу швидкість і якість роботи менеджерів у сполученні з індивідуальним підходом до кожного клієнта:

o календар користувача;
o робоче місце менеджера;
o реєстрація подій із клієнтом і зберігання історії взаємин;
o система нагадувань;
o убудована електронна пошта;
o ABC-Аналіз і класифікація клієнтів по стадіях взаємин;
o проведення різних маркетингових акцій для залучення клієнтів;
o проведення опитувань клієнтів.

 • Сучасна платформа "1С:Підприємство 8" істотно розширює можливості масштабування й роботи в розподіленій інформаційній базі, у тому числі через Інтернет, що буде затребувано великими підприємствами з територіально рознесеними підрозділами.
 • Сучасний ергономічний інтерфейс прикладного рішення робить доступними сервісні можливості платформи "1С:Підприємства 8".

 

Вартість впровадження даної конфігурації Ви можете переглянути у розділі "Ціни".

 

Детальніше про "Управління торгівлею для України" Вам можуть розповісти наші фахівці.

8400 грн.
Замовити
Порівняння програм
УВП УТП УТ Бухгалтерія
Управління торгівлею
Управління поставками і запасами
Керування виробництвом
Управління основними засобами
Управління відносинами з клієнтами
Планування
Бюджетування
Управління грошовими коштами
Бухгалтерський облік
Облік податків
Облік за МСФЗ
Розрахунок заробітної плати
Управління персоналом
Регламентована звітність
Додаткова аналітика
Управління розподіленими базами даних
УТ Роздріб УНФ
Ціноутворення, різні групи цін, облік знижок
Оптові продажі
Управління відносинами з клієнтами
Роздрібні продажі
Управління торговими представниками
Облік коштів
Управління складом, запасами, закупівлями
Управління персоналом магазину, планування роботи, облік особистих продажів продавців
Підтримка роботи з торговим обладнанням
Підтримка роботи з еквайринговими системами
Підтримка дисконтних програм
Оцінка ефекту від проведених маркетингових акцій
Виконання робіт і надання послуг, замовлення-наряди, план-графік робіт, послуг
Виробнича діяльність
Облік майна, основних засобів, нарахування амортизації
Кадровий облік співробітників, табелі, графіки роботи, нарахування заробітної плати за відпрацьований час
Бухгалтерський облік Управлінський і фінансовий облік Комплексне управління ресурсами підприємства (ERP) Зарплата і управління персоналом (HRM) Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) Управління продажами, логістикою, транспортом (SFM, WMS, TMS)
Бухгалтерія 8
УВП
УТП
УНФ
УТ
Роздріб
Управління с/г
Бухгалтерія с/г
ТПП
ЗУП
CRM
Великий бізнес, як правило, це складний об'єкт для обліку з особливостями, які характерні тільки для нього. Діяльність підприємств з складними бізнес — процесами вирізняється великою кількістю ділянок обліку та їх різноплановістю. Таке розмаїття задач не може охопити ніяка типова конфігурація. Ми допомагаємо створити всі необхідні механізми обліку на базі програмних продуктів лінійки "1С:Підприємство 8", які будуються з врахуванням всіх побажань та особливостей клієнта.
Наші переваги
Показники
10
років
на ринку
3913
робочих місць
автоматизовано
235
компаній
автоматизовано
11920
працівникам нараховується
зарплата у розробленій КУБом
конфігурації "Бухгалтерія з зарплатою"
Клієнти
 • Airport
 • Ambiente
 • Arterium
 • Atp 14631
 • Galca
 • Galicia
 • Galytska
 • Ids Aqua
 • Inspe
 • Khlibprom
 • Limo
 • Lvivteploenergo
 • Skarbnytsia
 • Enzym
 • Zakarpatya
 • Ecol
 • IFC
 • Borjomi
 • Bembi
 • CCC
 • GrandHotel
 • DS
 • leoceramika
 • SwissKrono
 • GalychinaZahid
 • YanAir
Новини
24 лютого 2020
ForumWest: КУБ на податковому семінарі.

 

«Розвиваючи особистість разом змінюємо середовище» - основна ідея #ForumWest, що об'єднує успішні компанії з абсолютно різних сфер бізнесу.  #ForumWest - це платформа обміну досвідом партнерів, які діляться величезним досвідом ведення бізнесу в рамках створення сильної, конкурентоспроможної економіки нашої країни та підвищення її ефективності.

24 лютого 2020
ForumWest: КУБ на податковому семінарі.

 

«Розвиваючи особистість разом змінюємо середовище» - основна ідея #ForumWest, що об'єднує успішні компанії з абсолютно різних сфер бізнесу.  #ForumWest - це платформа обміну досвідом партнерів, які діляться величезним досвідом ведення бізнесу в рамках створення сильної, конкурентоспроможної економіки нашої країни та підвищення її ефективності.

10 лютого 2020
КУБ взяв участь в семінарі «Про системи автоматизації бізнесу для продавців»

 

04-05 лютого 2020 року у м. Києві відбувся дводенний семінар «Про системи автоматизації бізнесу для продавців». Метою курсу було систематизувати раніше здобуті знання продавців компанії-членів САБ та більш детально ознайомити їх з продуктами лінійки BAS.  

Архів новин