ТОВ “Комплексне управління бізнес-процесами”               Адреса: 79011, Львів, вул. Тютюнників 55, 5-й поверх   
Рішення для корпоративних клієнтів
0 800 305 461
замовити дзвінок
Оптимальні програми "1С: Підприємство 8" для вашого бізнесу
Компетентність. Досвід. Результат.

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

В програмі "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" автоматизовані наступні ділянки обліку в сільському господарстві:

 1. облік біологічних активів (у рослинництві і тваринництві),
 2. облік транспорту і сільгосптехніки,
 3. облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків),
 4. облік переробки та допоміжних виробництв,
 5. облік заробітної плати.

 

Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України в Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України.

 

Основні функціональні можливості програми:

 • Забезпечення вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна): формуються окремі книги продажів, придбання, декларації з ПДВ.
 • Аналіз іншої реалізації, валових доходів і витрат.

 

У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:

 • Облік в рослинництві. Введено поняття "технологічної операції". Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій. У програму вводиться структура посівів, можливо графічне представлення схеми полів. Витрати на підготовку виробничої діяльності накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу витрат пропорційно площі полів, аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості.
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків). Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань. Виплата проводиться всіма можливими способами: безготівковими, готівкою, готовою продукцією, товарами. Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань.
 • Облік тваринництва. Тварини враховуються в сумовому обліку, в головах, у живій вазі. У бухгалтера є можливість відобразити в системі всі господарські операції з обліку тварин від приплоду до забою.
 • Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на содержаниемашинотракторного парку водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік переробки та допоміжних виробництв реалізований з можливістю розрахунку фактичної собівартості і аналізу структури собівартості готової продукції.
 • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розширені можливості по розрахунку заробітної плати. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата розрахованої заробітної плати може здійснюватися, як через касу підприємства, через картку банку, так і послугами, товарами та готовою продукцією.

 

До складу «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

 

Програмний продукт "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" є доповненням до типової конфігурації «Бухгалтерія 8.2 для України» зі збереженням всіх типових форм, механізмів і можливостей даної конфігурації.

 

Основні функціональні можливості програми:

Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України.
Забезпечення вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.
Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна): формуються окремі книги продажів, придбання, декларації з ПДВ.
Аналіз іншої реалізації, валових доходів та витрат.


У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:

Облік біологічних активів

- В рослинництві:
Введено поняття «технологічної операції». Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій.
У програму вводиться структура посівів.
Витрати на підготовку виробничої діяльності накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат.
Реалізований механізм розподілу витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості.

у тваринництві:
Тварини враховуються в сумовому обліку, в головах, у живій вазі.
У бухгалтера є можливість відобразити в системі всі господарські операції з обліку тварин, починаючи від приплоду і закінчуючи забоєм.

Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків)
Автоматизований розрахунок нарахувань і утримань.
Здійснення виплат різними способами: готівкою, готовою продукцією і товарами.

 

Облік транспорту і сільгосптехніки

Фіксування колійних та облікових листів.
Облік витрат палива і свідчень спідометра, залишків у баках по кожній обліковій одиниці техніки.
Розрахунок витрати палива за нормами
Розрахунок відрядної зарплати.
Аналіз витрат на утримання машинотракторного парку.


Управління віддаленим складом

Автоматизовано роботу віддаленого складу підприємства, реалізована схема ордерного складського обліку.
Формування необхідного набору звітів.
Можливість контролю роботи комірника.


Автоматизований облік на току

Підключення електронних ваг.
Реєстрація всіх зважувань.
Формування звітності по водіям і комбайнерам, по руху зерна на току, актів зачистки-сушіння.


Контроль збирання врожаю 

Використання талонів комбайнера, водія, оператора перевантажувача і вагаря.
Облік використання талонів (списання, погашення) та реєстрація зерна на токах або елеваторах.

Управління виробництвом

Облік всіх виробничих операцій і допоміжних виробництв.
Розподіл і аналіз витрат, розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
Облік інших витрат у розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат.

Кадровий облік, розрахунок зарплати

Ведення кадрового обліку.
Формування стандартних і регламентованих звітів.
Система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків.
Розрахунок лікарняних, відпускних; формування стандартних і регламентованих звітів.
Твір виплати заробітної плати всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

Бухгалтерський і податковий облік

Ведення обліків відповідно до законодавства України.
Вирішення всіх бухгалтерських завдань у сільському господарстві.
Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна),
Формування окремих книг продажів, придбання, декларації з ПДВ.
Аналіз іншої реалізації, валових доходів та витрат.
Ведення обліку для декількох організацій як в окремих інформаційних базах, так і в єдиній базі.

11700 грн.
Замовити
Порівняння програм
УВП УТП УТ Бухгалтерія
Управління торгівлею
Управління поставками і запасами
Керування виробництвом
Управління основними засобами
Управління відносинами з клієнтами
Планування
Бюджетування
Управління грошовими коштами
Бухгалтерський облік
Облік податків
Облік за МСФЗ
Розрахунок заробітної плати
Управління персоналом
Регламентована звітність
Додаткова аналітика
Управління розподіленими базами даних
УТ Роздріб УНФ
Ціноутворення, різні групи цін, облік знижок
Оптові продажі
Управління відносинами з клієнтами
Роздрібні продажі
Управління торговими представниками
Облік коштів
Управління складом, запасами, закупівлями
Управління персоналом магазину, планування роботи, облік особистих продажів продавців
Підтримка роботи з торговим обладнанням
Підтримка роботи з еквайринговими системами
Підтримка дисконтних програм
Оцінка ефекту від проведених маркетингових акцій
Виконання робіт і надання послуг, замовлення-наряди, план-графік робіт, послуг
Виробнича діяльність
Облік майна, основних засобів, нарахування амортизації
Кадровий облік співробітників, табелі, графіки роботи, нарахування заробітної плати за відпрацьований час
Бухгалтерський облік Управлінський і фінансовий облік Комплексне управління ресурсами підприємства (ERP) Зарплата і управління персоналом (HRM) Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) Управління продажами, логістикою, транспортом (SFM, WMS, TMS)
Бухгалтерія 8
УВП
УТП
УНФ
УТ
Роздріб
Управління с/г
Бухгалтерія с/г
ТПП
ЗУП
CRM
Великий бізнес, як правило, це складний об'єкт для обліку з особливостями, які характерні тільки для нього. Діяльність підприємств з складними бізнес — процесами вирізняється великою кількістю ділянок обліку та їх різноплановістю. Таке розмаїття задач не може охопити ніяка типова конфігурація. Ми допомагаємо створити всі необхідні механізми обліку на базі програмних продуктів лінійки "1С:Підприємство 8", які будуються з врахуванням всіх побажань та особливостей клієнта.
Наші переваги
Показники
10
років
на ринку
3913
робочих місць
автоматизовано
235
компаній
автоматизовано
11920
працівникам нараховується
зарплата у розробленій КУБом
конфігурації "Бухгалтерія з зарплатою"
Клієнти
 • Airport
 • Ambiente
 • Arterium
 • Atp 14631
 • Galca
 • Galicia
 • Galytska
 • Ids Aqua
 • Inspe
 • Khlibprom
 • Limo
 • Lvivteploenergo
 • Skarbnytsia
 • Enzym
 • Zakarpatya
 • Ecol
 • IFC
 • Borjomi
 • Bembi
 • CCC
 • GrandHotel
 • DS
 • leoceramika
 • SwissKrono
 • GalychinaZahid
 • YanAir
Новини
24 лютого 2020
ForumWest: КУБ на податковому семінарі.

 

«Розвиваючи особистість разом змінюємо середовище» - основна ідея #ForumWest, що об'єднує успішні компанії з абсолютно різних сфер бізнесу.  #ForumWest - це платформа обміну досвідом партнерів, які діляться величезним досвідом ведення бізнесу в рамках створення сильної, конкурентоспроможної економіки нашої країни та підвищення її ефективності.

24 лютого 2020
ForumWest: КУБ на податковому семінарі.

 

«Розвиваючи особистість разом змінюємо середовище» - основна ідея #ForumWest, що об'єднує успішні компанії з абсолютно різних сфер бізнесу.  #ForumWest - це платформа обміну досвідом партнерів, які діляться величезним досвідом ведення бізнесу в рамках створення сильної, конкурентоспроможної економіки нашої країни та підвищення її ефективності.

10 лютого 2020
КУБ взяв участь в семінарі «Про системи автоматизації бізнесу для продавців»

 

04-05 лютого 2020 року у м. Києві відбувся дводенний семінар «Про системи автоматизації бізнесу для продавців». Метою курсу було систематизувати раніше здобуті знання продавців компанії-членів САБ та більш детально ознайомити їх з продуктами лінійки BAS.  

Архів новин